Владислав Горанов | Сдружение "Справедливост"

Владислав Горанов

Владислав Горанов

Детето ни е родено да десети май 1994г. В гр. Плевен. От първи до четвърти клас учи в НУ „Патриарх Евтимий“- гр. Плевен. От пети до седми клас в СОУ „Цветан Спасов“- гр. Плевен. Там се научи КАКВО Е ДА НЕ СИ ПРЕДАТЕЛ. От осми до дванадесети клас учи в ДФСГ „Интелект“- гр. Плевен, за което благодаря на всички учители. От 2013 год. до 05.05.2014 год. студент в „Нов Български Университет“, специалност „Право“.

© Сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров Up