Дарители | Сдружение "Справедливост"

Blog Archives

Дарители в кампанията: „Да запазим вярата си!“

Дарители в кампанията: "Да запазим вярата си!"

Дарители в кампанията „Да запазим вярата си!“, превели по банковата ни сметка суми във връзка с новата ни кауза „Да запазим вярата си!“

Дарители превели по банковата ни сметнка парични следства за новата дарителска капампания

Отчет

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

Дарения за реанимационни легла и монитори

Платежно

Банковата сметка за набиране на средства IBAN BG16 UNCR7000 1521 681656 BIC UNCRBGSF ТИТУЛЯР : ГАЛЯ ИГНАТОВА ГОРАНОВА

© Сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров Up