Сдружение "Справедливост" отчита резултатите от каузата - "Да помогнем на Владимир Петров" | Сдружение "Справедливост"

Сдружение „Справедливост“ отчита резултатите от каузата – „Да помогнем на Владимир Петров“

Сдружение „Справедливост“ отчита резултатите от каузата – „Да помогнем на Владимир Петров“

Сдружение „Справедливост“ отчита резултатите от каузата – „Да помогнем на Владимир Петров“

На 11.02.2015 г. Сдружение „Справедливост”, стартира своята кауза „Да помогнем на Владимир Петров”.

На 11.02.2015 г. Сдружение „Справедливост”, стартира своята кауза „Да помогнем на Владимир Петров”.

На 24.11.2015 г. банковата сметка беше закрита.

По традиция правим отчет за събраните и изразходени средства. Правим това, защото вярваме, че дължим равносметка на всички хора, които ни повярваха, бяха съпричастни и ни помогнаха и не защото някаква норма или закон ни задължава, а в името на коректността и доверието, което ни беше гласувано, ЗАЩОТО МОРАЛЪТ Е НАД ЗАКОНА.

От датата на разкриване на дарителска банкова сметка- 11.02.2015 година до 24.11.2015 година постъпиха общо 6649.81 лева в това число и средствата от проведения онлайн търг на книги „ЧЕТИ И ПОМАГАЙ” в страницата на Сдружение „Справедливост“ във „Фейсбук”. В частност от продажбата на дарените ни книги бяха събрани общо 1019 лева в трите събирателни пункта в град Плевен, град Стара Загора и град София.

Как изразходихме събраната сума от 6649.81 лева:

В разговор с родителите на Влади разбрахме какви са нуждите му. По тяхна препоръка и с изричното им съгласие закупихме:

1.Два броя Ортези на обща стойност 469 лева с ДДС /съгласно фактура №3604/25.02.2015г./

2.Един брой Инвалидна количка STAR M 2 Ефект на стойност 1 109.32 лева с ДДС /съгласно фактура №457/11.08.2015г.

3.Проходилка Динамико на стойност 1 425 лева с ДДС /съгласно фактури 3999/07.09.2015г; №4001/16.09.2015г./ Поради обстоятелството, че проходилката не отговаряше на изикванията и по настояване на родителите на Владимир, същата беше върната на дистрибутора, а парите /1425 лева/ възстановени по банковата сметка на сдружението /кредитно известие №4002/23.09.2015г./

4.Регулируема облегалка 30 градуса за инвалидна количка на стойност 414 лева с ДДС /съгласно проформа фактура №27038/29.09.2015 г. и фактура №4340/13.10.2015 г.

Част от набраните парични средства бяха използвани за престой с цел лечение и рехабилитация на Владимир Петров в град Павел Баня за период от 14.03.2015 г. до 24.03.2015 г.; от 21.07.2015 г. до 31.07.2015 г. и от 30.09.2015 г. до 10.10.2015 г. и в град Поморие от 19.05.2015 г. до 29.05.2015 г. на обща стойност 3680.02 лева /съгласно Фактура №3000053754/24.03.2015г.; Фактура№390/24.07.2015г.; Фактура№739794/ 19.05.2015г.; Фактура №739793/ 19.05.2015г.; Фактура по сметка №81577 /27.05.2015г.; Фактура по сметка №81496/23.05.2015г.; Фактура по сметка №81480/ 22.05.2015г.; Фактура №744761/20.05.2015г. Фактура по сметка №81546/25.05.2015г.; Фактура по сметка №81562/ 26.05.2015г.; Фактура №1/09.06.2015 г.; Фактура №3000060137/08.10.2015г.; ; Фактура №3000060075/05.10.2015 г/. Центровете за рехабилитация са по избор на семейството на Владимир Петров. На 16.09.2015 г. от банковата сметката са изтеглени 609.41 лева, които са предадени на Жанет Петрова майката на Владимир Петров за частично заплащане на престой с цел рехабилитация в град Павел Баня през период 30.09.2015 г. до 10.10.2015 г. и същите са преведени по сметката на санаториума. Поради заболяване престоя на Владимир в Павел Баня беше прекъснат, а сумата от 237.50 лева върната по сметка на сдружението- тази сума е разлика от общо платената за престоя- 956.50 лева и неизразходената поради прекъсването.

Така за отчетния период са преведени 7 097.34 лева по посочените по- горе счетоводни документи. От тях сумата от 1 425 лева /за закупуване на проходилка/ е върната по сметката на Сдружението и част от нея използвана за доплащане на последния престой на Владимир Петров в Павел Баня. По сметката на сдружението е върната и сумата от 237.50 лева /съкратен престой на лечение в Павел Баня/. За валутни преводи са удържани общо 123.21 лева, а за преводите на посочените по- долу фактури са начислени такси в размер на 12.80лева.

На 24.11.2015 г. сумата от 1078.96 лева, съхранявана по сметката след връщане на сумата от покупката на проходилката и престоя за лечение, е изтеглена от сметката и предадена на Жанет Петрова- майка на Владимир Петров с цел внасянето й в новооткрита сметка на името на бащата на Владимир- Галин Петров за лечение на Владимир в Турция.

Със закриване на сметката нашата кампания „Да помогнем на Владимир Петров” приключи.

Благодарим за подкрепата!

© Сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров Up