Николай Руменов Менков | Сдружение "Справедливост"

Николай Руменов Менков

Николай Руменов Менков

Николай Руменов Менков е роден на 07.12.1993г. в гр. Плевен.
Начално образование завърши в НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен.
Основно образование – в прогимназия „Цветан Спасов“ – Плевен.
Средно образование – в ТМЕТ „Цанко Станчев“ – Плевен.
Беше студент – първи курс в РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, специалност „Копмютърно управление и автоматизация“.
Благодаря Ви за всичко, което правите! Поклон!

© Сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров Up