Дарители превели по банковата ни сметнка парични следства за новата дарителска капампания | Сдружение "Справедливост"

Дарители превели по банковата ни сметнка парични следства за новата дарителска капампания

Дарители превели по банковата ни сметнка парични следства за новата дарителска капампания

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

МАРИАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА АНАЧКОВА- ВАСИЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ЦАНОВА ВАСИЛЕВА
КАЛОЯН ОЛЕГОВ ЯНЕВ

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 275 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ГЬОНЮЛ БЕХЧЕТОВА ОСМАНОВА-РАСИМОВА
ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА СОФРАНОВА
АНДРЕЙ ЕМИЛОВ СОЛАКОВ

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 375 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 13.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ВИЛЯНА ЯНКОВА ПАШОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
СИЛВИЯ МАЛЯКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА
ЛИДИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ТОТЕВА
ДЕТЕЛИНА ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА
МИХАЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВАМАРИАНА МИТЕВА СТАНЕВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 600 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 16.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
БОРЯНА СИМЕОНОВА
САШКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПРОДАНОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 810 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПАЧЕВСКИ
ВЪТРЕШНОБАНКОВ ПРЕВОД
AZV-KETIPOVA LUIZA GEORGIEVA
ВАЛУТЕН ПРЕВОД
ЮЛИЯ ИВАНОВА СТАТЕЛОВА
РИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 1116.06 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 18.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ИВА ПЕТЕВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ПЕПОВА ПЕТКОВА
АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ
AZV-Mw P C Ivanova
ВАЛУТЕН ПРЕВОД
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА НЯГОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ТОТЕВА
YULIYA LAZAROVA DIMITROVA-BELKOVA
ГЕРГАНА СТОЙЧЕВА ХРИСТОВА
ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА
ВАНЯ ТОТЕВА ДОБРЕВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 1476.87 ЛЕВА.

 ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 19.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ
AZV-YANA PETROVA
ВАЛУТЕН ПРЕВОД
ВИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА-МАНОЛОВА
СТЕФКА МИТКОВА НИКОЛОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 1828.18 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 20.02.2015 г. – 21.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ
БОЯН ГЪДЕВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
ХРИСТО ИВАЙЛОВ ТАСЛАКОВ
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА КОВАЧКА
АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ
АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ
КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 2 508.18 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 24.02.2015 г. – 27.02.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

НАТАЛИ ШУМЕН ЕООД
КАЛИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ОТО БОК БЪЛГАРИЯ ЕООД
НЕЛИ РАДОСЛАВОВА НАНКОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ИВАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЕЛИЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАНУЕЛА НАСКОВА ХРИСТОВА
ВЛАДИСЛАВА СТАНЕВА ПЕТКОВА
КОМЛЕД ЕООД
ИВЕТА ХРИСТОВА ЕФТИМОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА
КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 3 501.18 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 28.02.2015 г. – 06.03.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ВИОЛИНА ПЕПОВА МИЧЕВА
OPAL TRANSFER LTD – TEODORA YORDANOVA
ИСКРА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ГЮЛЕР ЮСЕИН ЧАВУШ
ГЬОНЮЛ БЕХЧЕТОВА ОСМАНОВА РАСИМОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 3 671.78 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 07.03.2015 г. – 11.03.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

РАЛИЦА АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА
БОРЯНА СИМЕОНОВА
КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 3 701.78 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.03.2015 г. – 20.03.2015 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е 3 731.78 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 25.03.2015 г. – 01.04.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ВЕСЕЛКА БОРИСОВА

ARAIS EOOD

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  3 050.09 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 02.04.2015 г. – 08.04.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЛИДИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ТОТЕВА

МАРИАНА МИТЕВА СТАНЕВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  3 159.09 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 10.04.2015 г. – 17.04.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА РАДЕВА

ЯНА ПЕТРОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  3 243.90 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 01.05.2015 г. – 20.05.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКОВА МУСАКОВА

ВАЛЯ ЛЮБЕНОВА ГЕТОВА ТАСЛАКОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  4 282.90 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 21.05.2015 г. – 29.05.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

 АНИ ЯНУШ НИКОЛОВА

 КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  4 302.90 ЛЕВА.

 ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 30.05.2015 г. – 15.06.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ОВЧАРОВ

ЯНА ПЕТРОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  4 586.71 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 24.06.2015 г. – 24.07.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЯНА ПЕТРОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  3 065.12 ЛЕВА.

ДАРИТЕЛИ, ПРЕВЕЛИ ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ ПЕРИОДА 25.07.2015г. – 26.08.2015г.  ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕВОДИТЕ:

ЯНА ПЕТРОВА

КЪМ МОМЕНТА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА Е  3 148.93 ЛЕВА.

© Сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров Up